Herzlich Willkommen auf der Homepage der GGS Steinberg

Anadil ve Önemi

Anadil ve Önemi

Pedagoglara göre; dil insanların anlaşma aracı, ana dil çocuğun anne karnında iken den başlayarak edinilegelen dildir. Öneminden dolayı da konuyla ilgili çok yönlü bilimsel inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Anadilin önemini aşağıda ki bir kaç vurgudan anlamak daha kolay olacaktır.

Denilir ki:

 • Her millet yada halk dili ile tanınır.
 • Anadil sosyal kişiliğin belirleyici öğesidir.
 • Anadil kimliğin ve kişiliğin temelidir.
 • Anadil eğitim ve öğretimin temel basamağıdır.
 • Çocukluk dilinin sakatlanması, kişinin hayatının sakatlanmasıdır.
 • Anadiline müdahale, insan hayatına müdahaledir.
 • Anadil hakkı, insanlık hakkıdır.
 • Anadilini iyi öğrenen bir çocuk ikinci yabancı bir dili  hızlı ve doğru öğrenir.

Anadil insanın geçmişinden geleceğine köprüdür. Dolayısıyla anadili yok etmek, öğretmemek kişiyi ve o topluluğu köklerinden koparmak ve kültürel mirasından mahrum bırakmaktır.

Dilbilimciler insanı bir ağaç veya çiçeğe benzeterek anadilinide o bitkinin damarları olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim ve öğretimde olsun, sosyalleşmede ve gelişmede olsun, eğitim bilimcilerine göre temel koşul ve unsur anadildir.

Öğrenim:

 • Basitten karmaşığa,
 • Bilinenden bilinmeyene,
 • Yakından uzağa,
 • Somuttan soyuta,
 • Görüneneden görünmeyene doğrudur. Anadilini yadsıyan bir eğitim ve öğretim anlayışı bilim dışıdır.

Günümüzde çok dililik  önemli bir faktördür. Bir dil bir insan, iki dil iki insan… Çocuklarımızın sahip olduğu bu hazineyi okullarda verilen anadil derslerine gönderek geliştirmeliyiz ve desteklemeliyiz. Mesleki hayatlarında ve iş bulmaları bakımında önemli bir etkendir.

Okulumuz  Steinbergte Anadil dersinde eğitim ve öğretim yapıyoruz.

Pazartesi günleri;  Birinci ,ikinci sınıflar için saat 12: 30’ dan 14: 45’e,

Üçüncü sınıflar için saat 15:00’ten 17: 15’e kadar,

Perşembe günleri;  Birinci ,ikinci sınıflar için saat 12: 30’ dan 14: 45’e,

Dördüncü sınıflar için saat 15:00’ten 17: 15’e kadar.

Nach oben scrollen